PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL

Organisation Chwaraeon Anabledd Cymru

Location

Hours of Work Amser Llawn

Salary & Benefits Deniadol - yn seiliedig ar brofiad perthnasol ac yn amodol ar drafodaeth

Closing Date 17 March

JOB DESCRIPTION

~~PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL
 Sefydliad chwaraeon cenedlaethol dynamig yng Nghymru, pecyn deniadol a chyfle i drawsnewid bywydau
Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn chwilio am Brif Swyddog
Gweithredol hynod fedrus i ymuno â thîm sy'n ymroi i gefnogi'r sector chwaraeon a hamddena corfforol i greu amgylchedd cynhwysol, lle gall pobl anabl fwynhau chwaraeon yn fawr, a ble gall athletwyr fod yn bencampwyr

Y Cwmni:
Chwaraeon Anabledd Cymru yw'r prif sefydliad ar gyfer chwaraeon anabledd yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi Gweledigaeth y Sector i 'Uno Cenedl Chwaraeon Falch', lle mae pob unigolyn (anabl) yn mwynhau chwaraeon yn fawr, ac rydym yn creu Cenedl o Bencampwyr. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn trawsnewid bywydau ac mae'n gwneud hyn trwy greu dewis a chyfle trwy ddarparu cyfleoedd addysg, hyfforddi a dysgu o ansawdd da, meithrin doniau a mireinio perfformwyr elitaidd. 

Y Rôl:
Bydd y Prif Swyddog Gweithredol yn gyfrifol am roi gweledigaeth a chenhadaeth Chwaraeon Anabledd Cymru ar waith yn llwyddiannus. Bydd y rôl, wrth weithredu o fewn sefydliad sy'n perfformio'n dda, yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth, trawsnewid ac atebolrwydd. Yn ychwanegol, bydd y Prif Swyddog Gweithredol yn gyfrifol am reoli adnoddau digonol i gyflawni'r weledigaeth trwy ffrydiau incwm presennol a newydd. Bydd y Prif Swyddog Gweithredol, trwy weithio'n agos â'r Uwch Dîm Rheoli a'r Bwrdd, yn gyfrifol am reoli'r strwythur llywodraethu a chyflawni'r cynllun busnes. Rydym yn chwilio am Brif Swyddog Gweithredol amser llawn sydd ag athroniaeth gynhwysol gref, sydd wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth, yn arwain tîm sy'n cymell newid trawsffurfiannol o fewn y sector chwaraeon a hamddena corfforol, gan drawsnewid bywydau pobl anabl yn y pen draw. Mae pecyn cyflog deniadol ar gael yn amodol ar brofiad a thrafodaeth.
• Cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu proffesiynol parhaus
• Arwain tîm dynamig ac ymroddgar
• Cyfle i arwain rhaglenni chwaraeon cymunedol ac elitaidd

Lleoliad y Brif Swyddfa:
Mae prif swyddfa Chwaraeon Anabledd Cymru wedi'i lleoli yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia yng nghanol Caerdydd. Mae wedi'i lleoli drws nesaf i Barc Bute a Stadiwm Criced Cenedlaethol SWALEC, gyda chryn dipyn o leoedd parcio am ddim, a chyffro chwaraeon. Gellir trafod lleoliad swyddfa'r Prif Swyddog Gweithredol.        Google maps

Pwy ddylai wneud cais am y swydd?
• Byddwch yn rhan o dîm cryf, cefnogol a rhagweithiol
• Byddwch yn gweithio i gyflogwr teg ac amrywiol, sydd â moeseg a gwerthoedd proffesiynol cryf
• Cyfle i drawsnewid bywydau a chefnogi cyflwyno chwaraeon cynhwysol a hamddena corfforol yng Nghymru
Gwnewch gais i: Y Rheolwr Cymorth Busnes (CEO2017), Chwaraeon Anabledd Cymru, d/o Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW.
E-bost: claire.venn@disabilitysportwales.com
Ffôn: 02920 334923
Neu ewch i: www.disabilitysportwales.com
Gefnogir y swydd yma gan Chwaraeon Cymru

No files available

Return to Vacancies